Anri-chan/Source/lang dutch.pl

From SDA Knowledge Base

Jump to: navigation, search
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict 'subs';

$lang{y} = "j";
$lang{n} = "n";
$lang{PROGRAM_START} = "ON HERMESUS LUC ARSUS ESTARIAS AUC ELTRAS LI CELES! Now, let's get to work!";
$lang{MAINMENU} = "Hoofdmenu";
$lang{MAINMENU_RIPDVD} = 'Van DVD naar harde schijf rippen (vereist voor DVD materiaal)';
$lang{MAINMENU_STARTNEWPROJECT} = 'Start nieuw project';
$lang{MAINMENU_EXTRACTSAMPLE} = 'Maak sample';
$lang{MAINMENU_STATIDPREVIEW} = 'Station ID preview';
$lang{MAINMENU_EXIT} = 'Afsluiten';
$lang{INVALID_INPUT} = "Ongeldige invoer";
$lang{SECTION_SAMPLE_EXTRACTION} = "Sample Maken";
$lang{QUESTION_DVDMPEG_SOURCE} = 'DVD/MPEG bron [j,n]';
$lang{INFO_SAMPLE_LENGTH} = "Deze sample zal 300 frames lang zijn. Kies het eerste frame van een scène met actie.";
$lang{PRESS_ENTER_TO_CONTINUE} = "Druk op ENTER om door te gaan ...";
$lang{SAMPLE_EXTRACTION_DONE} = "Klaar. Je kan het bestand sample.mp4 op je bureaublad vinden. Je kan het hernoemen voor een betere beschrijving van de inhoud, zoals naamvanhetspel_sample.mp4.";
$lang{SAMPLE_EXTRACTION_README} = "${red_on_gray} - READ -${white_on_gray} Je zal zien dat de verticale resolutie aangepast is. ${red_on_gray}DIT IS NORMAAL${white_on_gray} en maakt het makkelijker voor de technische lui om je te helpen.";
$lang{SECTION_PROJECT_SETUP} = "PROJECTINSTELLINGen";
$lang{PROJECT_NAME_ILLEGAL_CHARACTERS} = "Je mag geen spaties of het % teken in de naam gebruiken, sorry.";
$lang{ENTER_PROJECT_NAME} = "Voer een projectnaam in. Deze naam zal gebruikt worden als basisnaam van je geëncodeerde video's (vb: de hoge kwaliteitsvideo zal projectnaam_HQ.mp4, genoemd worden, etc.). $lang{PROJECT_NAME_ILLEGAL_CHARACTERS}";
$lang{PROJECT_FILES_APPEAR_IN} = "${white_on_gray}Alle bestanden die bij dit project horen zullen aangemaakt worden in";
$lang{PROJECT_NAME} = "projectnaam";
$lang{MOVIE_SOURCE} = "FILM BRON";
$lang{MOVIE_SOURCE_MPEG2_HINT} = "Als je een video-opnamekaart hebt gebruikt met DVD of MPEG instelling, plaats die bestanden dan in ${dvdripto_parentdir}\\mapnaam\\ en antwoord j op de onderstaande vraag.";
$lang{MPEG2_SOURCE_QUESTION} = "DVD/MPEG bron";
$lang{SECTION_GAME_PROPERTIES} = "SPELEIGENSCHAPPEN";
$lang{PC_GAME_QUESTION} = "Is dit een PC spel/niet-console run opgenomen met schermopnamesoftware? Als je nee zegt, zal je video behandeld worden als NTSC / PAL.";
$lang{DF_EXPLAIN} = "\"D\" en \"F\" worden gebruikt bij SDA om de dimensies en framerate van de video aan te duiden. D1 is volledige resolutie en D4 is halve resolution. F1 is volledige framerate, F2 is halve framerate en F3 is 1/3 framerate.";
$lang{DF_FIND_AT_THIS_URL} = "Je kan de D en F voor jouw spel vinden op dit adres:";
$lang{DF_IF_NOT_FOUND_THEN_WHAT} = "Als je het spel daar niet bij ziet staan, kan je de Maak Sample optie in het hoofdmenu gebruiken om een sample video te maken die je in het SDA Tech Support Forum kan posten. Iemand daar zal een kijkje nemen en je vertellen wat de D en de F zijn.";
$lang{QUESTION_D} = "Voer 1 of 4 in voor D.";
$lang{DFND_URL} = "http://speeddemosarchive.com/kb/index.php/DF";
$lang{QUESTION_F} = "Voer 1, 2 or 3 in voor F.";
$lang{QUESTION_ND} = "2D spel";
$lang{QUESTION_SUBMIT_DFND_WHY} = "Je hebt de SDA spellen database niet gebruikt. Betekent dat dat jouw spel niet in de lijst stond? Als dat zo is, zouden we het op prijs stellen als je de \"D\", \"F\" en misschien ook de \"2D Spel\" informatie die je zojuist hebt ingevoerd in het DFnD updates topic op het forum post, zodat we het aan de volgende versie van de database kunnen toevoegen. Je hoeft je niet aan te melden en het is zo klaar.";
$lang{QUESTION_SUBMIT_DFND} = "Wil je de instellingen van dit spel naar SDA verzenden?";
$lang{SECTION_VIDEO_PROPERTIES} = "VIDEO-EIGENSCHAPPEN";
$lang{QUESTION_PROGRESSIVE_INTERLACED} = "Progressive of interlaced? Als je het niet weet, is het waarschijnlijk interlaced (antwoord 'n' op de vraag). Als je video een schermopname van de PC is (bijv. opgenomen met Fraps of Camtasia) en niks te maken heeft met een DVD- of videorecorder, dan kan het progressive zijn.";
$lang{FIELDORDER_VDUB_WINDOW_OPENS} = "VirtualDub zal je video nu in split screen openen. Zoek een scène met beweging op en gebruik de schuifbalk of play knop om het af te spelen en te kijken welke mooier lijkt. Voer t in om de bovenste te kiezen en b voor de onderste. Als ze er beide goed uit zien, voer dan t in.";
$lang{VDUB_WINDOW_CAN_CLOSE_NOW} = "Je mag het VirtualDub scherm nu sluiten.";
$lang{QUESTION_VHS} = "Heb je een videoband gebruikt om deze run op te nemen?";
$lang{QUESTION_1PIXEL_BOB} = "1 pixel stuitering ... antwoord j als de video op en neer springt, anders n.";
$lang{QUESTION_NES} = "NES";
$lang{QUESTION_GBA} = "Game Boy Advance";
$lang{QUESTION_GB} = "Game Boy";
$lang{QUESTION_DEFLICKERED} = "Deflickered (heruitgegeven oude spellen zoals Mega Man AC, Sonic Mega Collection, Wii Virtual Console)";
$lang{SECTION_CONTENT_PROPERTIES} = "INHOUDSEIGENSCHAPPEN";
$lang{INFO_TRIM} = "Je kan de video inkorten zodat alleen de run zelf overblijft.";
$lang{QUESTION_TRIM} = "Wil je ongewenste inhoud van deze video afhalen?";
$lang{TRIM_VDUB_WINDOW_OPENS} = "VirtualDub zal nu openen met een tijdelijke lage kwaliteitsversie van de  bronvideo. Gebruik de schuifbalk onderaan het scherm om de nummers van het eerste en laatste frame op te zoeken van het gedeelte DAT JE WILT HOUDEN.";
$lang{TYPE_N_TO_QUIT} = "  - Voer n in om te stoppen -";
$lang{TRIM_MULTIPLE_RANGES} = "Je kan meerdere te behouden gedeeltes kiezen. $lang{TYPE_N_TO_QUIT}";
$lang{TRIM_ILLEGAL_VALUE} = "Een framenummer is gevraagd. Voer n in om te stoppen.";
$lang{TRIM_INVALID_RANGE} = "Het nummer van het laatste frame moet hoger of gelijk zijn aan het nummer van het eerste frame!";
$lang{TRIM_NO_VALUES_ENTERED} = "Geen waardes ingevoerd. Bewerking geannuleerd.";
$lang{TRIM_ODD_NUMBER_OF_FRAMES} = "Het aantal framenummers is oneven! Alle waarden zijn gewist!";
$lang{TRIM_DONE} = "Klaar met inkorten!";
$lang{TRIM_INVALID_INPUT_MUST_BE_FRAME_NUMBER} = "$lang{INVALID_INPUT}. Een framenummer is gevraagd.";
$lang{TRIM_POINT_LOADED_SUCCESSFULLY} = "Inkortpunt is met succes geladen:";
$lang{SECTION_STATID} = "Station ID";
$lang{STATID_INFO} = "Stel de informatie voor de Station ID in (het clipje aan het begin en einde van een SDA video). Voer het Station ID Preview programma uit voor een voorproefje.";
$lang{QUESTION_STATID} = "Wil je een SDA Station ID aan het begin en einde van deze video plaatsen?";
$lang{STATID_ABOUT_EACH_LINE} = "Regel 1 is normaal gesproken de naam van de runner. Regel 2 (en regel 3 als die nodig is) zijn voor de naam van het spel, het type run en de tijdsduur van de run.";
$lang{STATID_LINE} = "Station ID Regel";
$lang{SECTION_READY_TO_ENCODE} = "KLAAR OM TE CODEREN";
$lang{SETTINGS_SAVED_TO_FILE} = "De instellingen voor dit project zijn opgeslagen. Wil je dit project hervatten, dubbelklik dan op";
$lang{QUESTION_ENCODE_NOW_OR} = "Wil je nu beginnen met coderen [J] of wil je dit later doen [N]?";
$lang{SECTION_ENCODING_OPTIONS} = "CODEERINSTELLINGEN";
$lang{QUESTION_CREATE_VIDEO} = "Video aanmaken?";
$lang{NOW_ENCODING} = "Bezig met coderen ...";
$lang{SECTION_NMF} = "Nieuw Master Bestand";
$lang{NMF_INFO} = "NMB: een Nieuw Master Bestand is een tijdelijk bronvideobestand, wat normaal gesproken aangemaakt wordt na het deinterlacen (dit is om langzaam deinterlacen te voorkomen wat tijdens het verwerken van de video kan gebeuren).";
$lang{INFO_HQ_IQ_XQ_NMF} = "Je hebt gekozen om in HQ, IQ en/of XQ te coderen. We kunnen dit proces versnellen door een NMB aan te maken. PAS OP! Het nieuwe bestand kan zeer groot worden, soms zelfs 36 tot 72 GB per uur. Zorg ervoor dat je genoeg vrije schijfruimte hebt.";
$lang{QUESTION_CREATE_NMF} = "NMB aanmaken?";
$lang{NMF_SUCCESSFULLY_CREATED} = "NMB is met succes aangemaakt. Het coderen wordt hervat na 5 seconden...";
$lang{ENCODING_NMF} = "Bezig met coderen van NMB ...";
$lang{SECTION_AVI_SOURCE} = "AVI BRON";
$lang{AVI_SOURCE_INFO} = "Voer de locatie van elk avi bestand [i]ndividueel in of [a]utomatisch. Als je automatisch kiest zal Anri de bestanden in alfabetische volgorde laden. De bestanden moeten dezelfde resolutie en framerate hebben om samengevoegd te kunnen worden.";
$lang{AVI_PATH_TO} = 'Locatie van bronvideobestand bijv. "c:\locatie van\video.avi" zonder aanhalingstekens.';
$lang{AVI_BAD_INPUT} = "Voer een locatie in of n om te stoppen.";
$lang{AVI_NONE_ENTERED} = "Je moet ten minste één avi bestand invoeren.";
$lang{AVI_NOT_AVI} = "Een avi bestand is gevraagd, probeer opnieuw.";
$lang{FILE_NOT_FOUND} = "Bestand bestaat niet, probeer opnieuw.";
$lang{AVI_LOADED_SUCCESSFULLY} = "AVI met succes geladen!";
$lang{AVI_DIR_LOAD_INFO} = 'Voer de locatie van de avi map in, bijv. "c:\mijn videomap\", zonder aanhalingstekens.';
$lang{AVI_DIR_LOAD_MUST_ENTER_PATH} = "Je moet een volledige locatie invoeren.";
$lang{AVI_DIR_LOAD_MUST_BE_FULL_PATH} = "Een volledige locatie is gevraagd.";
$lang{AVI_DIR_LOAD_DIR_DOES_NOT_EXIST} = "Map bestaat niet.";
$lang{AVI_DIR_LOAD_NO_AVIS_FOUND_IN_DIR} = 'Geen avi bestanden gevonden in die map!';
$lang{QUESTION_AVI_DIR_LOAD_CONTINUE_OR_RESCAN} = 'Doorgaan [j] of opnieuw scannen [n]?';
$lang{DFND_INFO} = "De volgende paar vragen gaan over het spel dat gespeeld wordt in de video. SDA heeft een database van spellen die we in het verleden zijn tegengekomen, die je wat inzicht over de technische aspecten kan geven. Je moet wel een internetverbinding hebben om er gebruik van te maken.";
$lang{QUESTION_USE_DFND_DATABASE} = "Wil je SDA's spellen database gebruiken [J] of wil je de gegevens zelf invoeren [N]?";
$lang{INFO_CONNECTING_TO_DFND_DATABASE} = "Anri probeert nu verbinding te maken met SDA's spellen database. Dit kan even duren. Er zal een lijst van alle spellen in de database verschijnen.";
$lang{PRESS_ENTER_PAGE} = "Druk op ENTER om naar de volgende pagina te gaan...";
$lang{DFND_MUST_CHOOSE_GAME} = "Je moet een spel kiezen.";
$lang{DFND_MUST_ENTER_GAME_NUMBER} = "Voer het nummer van het spel in.";
$lang{INVALID_SELECTION} = "Ongeldige keuze";
$lang{DFND_COULD_NOT_CONNECT_TO_SDA} = "Verbinding met SDA mislukt!";
$lang{QUESTION_DFND_COULD_NOT_CONNECT_TO_SDA_TRY_AGAIN} = "Opnieuw proberen?";
$lang{SECTION_RIP_DVD} = "DVD rippen";
$lang{RIP_DVD_SOURCE_FILES_ON_HD_TIP} = "Tip: Als je de bronbestanden van de DVD al op je harde schijf hebt staan, verplaats deze dan naar C:\\VIDEO_TS\\ en voer c in als de letter van de drive.";
$lang{QUESTION_DVD_DRIVE_LETTER} = "Wat is de letter van de DVD drive (bijv. D)?";
$lang{QUESTION_DVD_DRIVE_PATH} = "Wat is de locatie van je DVD (bijv. /Volumes/MIJNSCHIJF)?";
$lang{DVD_MUST_ENTER_DRIVE_LETTER} = "Een drive letter is gevraagd zonder toevoeging. Voer bijv. niet D: of D:\\ in maar gewoon D.";
$lang{DVD_MUST_ENTER_DRIVE_PATH} = "Een locatie is gevraagd.";
$lang{DVD_INFO_ANRI_WILL_EXTRACT_TO_DIR} = "Anri zal uitpakken in de ${dvdripto_parentdir} bovenliggende map.";
$lang{QUESTION_DVD_RIPTO_DIR_NAME} = "Voer een naam in voor de map van je DVD bestanden.";
$lang{DVD_MUST_ENTER_RIPTO_DIR_NAME} = "Een mapnaam is gevraagd.";
$lang{DVD_INFO_ANRI_WILL_RIP_NOW} = "Anri zal nu al het benodigde van de DVD in de map zetten die je zojuist hebt ingevoerd. Zorg ervoor dat je genoeg vrije schijfruimte hebt (tot 4.3 GB). Dit kan enige tijd duren.";
$lang{DVD_ADVANCED_MODE} = "-geavanceerde modus- Rip specifieke titelnummers. Scheid de nummers met spaties, of voer niks in om alles te rippen.";
$lang{DVD_TITLE_NUMBERS} = "Titelnummers: ";
$lang{DVD_VIDEOTS_NOT_FOUND} = "Er is geen VIDEO_TS of DVD_RTAV map gevonden op die locatie. Anri is boos.";
$lang{DVD_FINISHED_RIPPING} = "Klaar met rippen.";
$lang{DVD_INDEX_INFO_FILELIST} = "Hier is de lijst met mappen die DVD/MPEG bestanden bevatten (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.vro, enz.) in ${dvdripto_parentdir}. Kies één of meer door de naam of namen in te voeren, gescheiden door spaties. Als je meer dan één selecteert zullen de bestanden samengevoegd worden in de volgorde die je opgeeft.";
$lang{DVD_INDEX_WARNING} = "${navy_on_gray}Het samenvoegen van meerder DVD/MPEG bestanden is alleen aanbevolen als deze van hetzelfde spel zijn. De instellingen die je later in de bewerkingsfase kiest zullen toegepast worden op het hele project wat problemen kan geven, omdat verschillende spellen vaak verschillende instellingen nodig hebben.";
$lang{DVD_INDEX_NO_FOLDERS_WITH_DVD_FILES_FOUND} = "Geen mappen met DVD bestanden gevonden!";
$lang{DVD_INDEX_NOW_INDEXING} = "Bezig met het indexeren van MPEG-2 ...";
Personal tools